Muzeum hlavního města Prahy

Vánoce v muzeu

Vánoce v muzeu

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
4. 12. 2018 – 20. 12. 2018

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Začátky programů: 9.15. 11.00 a 14.00 (po domluvě 13.00)

Štědrý den našich prababiček
Hrajeme si s vánočními obyčeji, připomínáme si betlémský příběh a stavíme betlém.
Věkové určení: 5-10 let.
Termíny: 4. 12., 11. 12., 12. 12., 13. 12.  a 20. 12.
Objednávejte na: lektori2@muzeumprahy.cz.

Proč slavíme Vánoce
Poznáváme význam křesťanských Vánoc a zvykoslovných tradic. Žáci 2. stupně ZŠ se seznamují s vybranými exponáty, žáci SŠ je interpretují.
Věkové určení: 11-15; 15-19 let.
Termíny: 5. 12., 12. 12., 18. 12. a 20. 12.
Objednávejte na: lektori3@muzeumprahy.cz

Vánoční dílny
Vyrábíme betlémy z vosku, svíčky a vánoční ozdoby z vosku, plstíme, zdobíme perníčky – dle požadavků učitele.
Věkové určení: 5-10, 10-15 let.
Termíny: pouze 27. 11., 14. 12. a 19. 12.
Objednávejte na: lektori2@muzeumprahy.cz

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori2@muzeumprahy.cz (MŠ a 1., stupeň),  lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50,- Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem.

Overlay loader