Muzeum hlavního města Prahy

Praha 1848 – 1918

Praha 1848 – 1918

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Délka trvání:
60 minut

12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Žáci se v programu zabývají vývojem Prahy mezi lety 1848-1918. Ve skupinách zkoumají modernizaci města, postupný vzrůst českého sebevědomí od porážky revoluce 1848, život Pražanů během světové války a cestu ke vzniku republiky v Praze. Během programu žáci využívají pracovní list.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Modernizace společnosti, Moderní doba

od 15. let, SŠ, SOŠ, vyšší gymnázia
Program se zaměřuje na politické, hospodářské a sociální proměny Prahy v letech 1848-1948. kromě revoluce 1848, první světové války a vzniku ČSR se zabývají modernizací města, asanací, hromadnou dopravou, kanalizací a elektrifikací. Během programu žáci ve skupinách tyto proměny samostatně porovnávají.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Revoluce a idea svobody, Modernizace společnosti, Moderní doba I.

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontaktní e-mail: lektori4@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader