Muzeum hlavního města Prahy

Strašnice … zahrada Prahy, brána armád…

Strašnice … zahrada Prahy, brána armád…

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
NEOMEZENO

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Program k výstavě je pojat jako procházka minulostí Strašnic s využitím kopií dobových map, které jsou i pracovními listy. Žáci pracují s vystaveným obrazovým materiálem individuálně a ve skupinách a seznamují se s praktickou, kulturní i duchovní stránkou strašnického života.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

od 15. let, SŠ, SOŠ, vyšší gymnázia
Program k výstavě je pojat jako procházka minulostí Strašnic s využitím kopií dobových map, které jsou i pracovními listy. Žáci interpretují vystavený obrazový materiál ve skupinách, formulují vlastní hypotézy týkající se vývoje Strašnic v minulosti a obhajují je před spolužáky.

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je možné fotografovat.

Overlay loader