Muzeum hlavního města Prahy

Konzervovaná minulost

Konzervovaná minulost

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

4. a 5. tř. (10-11 let)
Žáci se seznámí s cestou předmětu v rukách restaurátora-konzervátora od jeho přijetí až po konečné uložení nebo prezentaci. Pracují s autentickým sbírkovým předmětem a poznávají některé restaurátorské a konzervátorské postupy. Žáci pracují ve skupinách, součástí programu je pracovní list.
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a svět práce.

6. - 9. třída, nižší gymnázia (12-15 let)
Žáci se seznámí s cestou předmětu v rukách restaurátora-konzervátora od jeho přijetí až po konečné uložení nebo prezentaci. Učí se rozpoznávat hodnoty skutečného sbírkového předmětu. Ve skupinách se zaměří na vybrané konzervátorské a restaurátorské postupy a v závěru zařadí zkoumaný předmět do sbírkového fondu. Využívají pracovní list.
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a svět práce.

SŠ, vyšší gymnázia (15-19 let)
Žáci se seznámí s cestou předmětu v rukách restaurátora-konzervátora od jeho přijetí až po konečné uložení nebo prezentaci. Analyzují konzervátorské a restaurátorské postupy na autentickém sbírkovém předmětu. Ve skupinách podrobněji poznávají současné metody práce konzervátorů a restaurátorů, seznámí se s etikou restaurování a konzervování v muzeu.
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a svět práce

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader