Muzeum hlavního města Prahy

Praha Karla IV. – středověké město

Praha Karla IV. – středověké město

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

stupeň základních škol (3.–5. třída)
Program představí každodenní život obyvatel středověké Prahy (bydlení, odívání, řemesla). Žáci pracují ve skupinách s haptickými pomůckami a s vybranými sbírkovými předměty v expozici.
Vzhledem k náročnosti prohlídky není program v expozici určen pro MŠ a 1. – 2. třídu ZŠ.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

2. stupeň základních škol a nižší gymnázia
Program představí každodenní život obyvatel středověké Prahy (bydlení, odívání, řemesla, samospráva). Žáci se věnují rozvrstvení městské společnosti v polovině 14.  století. Pracují ve skupinách s haptickými pomůckami a s vybranými sbírkovými předměty v expozici.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura

střední školy a vyšší gymnázia
Program představí každodenní život obyvatel středověké Prahy (bydlení, odívání, řemesla, samospráva). Žáci si připomenou rozvrstvení městské společnosti v polovině 14. století. Pracují ve skupinách s haptickými pomůckami a interpretují vybrané sbírkové předměty. Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura.

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Program je možný po předchozí dohodě s lektorem upravit – například rozdat pracovní listy místo diskuze a haptické části. Vaše požadavky specifikujte do poznámky v rezervačním formuláři.

Kontakt: lektori@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader