Muzeum hlavního města Prahy

Soutěž o nejhezčí kraslici

V rámci projektu Pražské hravé Velikonoce pořádá MMP soutěž o nejhezčí kraslici zhotovenou technikami a vzory vycházejícími z tradice na území Čech a Moravy. Soutěž je koncipována jak pro školy, tak i pro veřejnost.

PRO ŠKOLY:

Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o tradiční českou lidovou kulturu a aktivně se s nimi podílet na jejím poznávání.

Soutěžní kategorie:

1. kategorie: žáci 1. a 2. třídy základních škol, žáci 1. – 5. třídy speciálních škol
2. kategorie: žáci 3 až 5. třídy základních škol, žáci speciálních škol od 5. třídy výše
3. kategorie: žáci 6. – 9. třídy základních škol, žáci osmiletých gymnázií

Každý tvůrce do soutěže odevzdá 1 - 2 ks kraslic (2 jsou maximum) zhotovené pomocí techniky a vzoru, které vycházejí z tradice na území Čech a Moravy. Vzor musí být na skořápce ptačího vejce.

Každá kraslice musí být označena jménem autora, třídou, školou a jménem učitele, který žáka do soutěže připravil.
Postup označení kraslic:
1. Nejprve provléknout kraslicí úzkou stužku,
2. Na širokou stuhu (lze použít i papír) napsat identifikační data
3. Širokou stuhu (pruh papíru) podvléknout na volno na tenkou stužku
4. Konce široké stuhy (pruhu papíru) přichytit (přilepit, přišít) tak, aby údaje zůstaly čitelné a nemohly se od kraslice oddělit

Vzor:

Soutěžní exponáty je třeba odevzdat nejpozději do pátku 24. března 2017 do 18. hodin do Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc.
Kontakt včetně konzultací: Mgr. Milena Suská, e-mail suska@muzeumprahy.cz.; telefon: 224815850, 724518255.

Odborná porota složená z mistrů lidové umělecké výroby, pedagogů a dalších odborníků bude hodnotit každou kategorii žáků zvlášť a bude klást důraz především na řemeslné zpracování a dodržení tradiční techniky a barevnosti.

Vítězové soutěže dostanou věcné ceny, které budou předány na slavnostním zahájení projektu Pražské hravé Velikonoce 7. 4. 2017 v 15. hodin.

Vítězné kraslice budou vystaveny v Muzeu hlavního města Prahy v době od 7. 4. 2017 od do 18. 4. 2017.

PRO VEŘEJNOST:

Soutěžní kategorie
1. kategorie: dospělí 18 – 65 let
2. kategorie: senioři od 65 výše

Každý tvůrce odevzdá do soutěže1 - 2 ks kraslic (2 jsou maximum) zhotovené pomocí techniky a vzoru, které vycházejí z tradice na území Čech a Moravy. Vzor musí být na skořápce ptačího vejce.

Každá kraslice musí být označena jménem autora nahoře a emailem nebo telefonem na spodní straně. Kontakt nebude zveřejněn.
Postup označení kraslic:
1. Nejprve provléknout kraslicí úzkou stužku
2. Na širokou stuhu (lze použít i papír) napsat jméno a kontakt
3. Širokou stuhu (pruh papíru) podvléknout na volno na tenkou stužku
4. Konce široké stuhy (pruhu papíru) přichytit (přilepit, přišít) tak, aby údaje zůstaly čitelné a nemohly se od kraslice oddělit

Viz přiložený obrázek:

Soutěžní exponáty je třeba odevzdat nejpozději do pátku 24. března 2017 do 18. hodin do Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc

Kontaktní údaje včetně možnosti konzultace:
Mgr. Milena Suská, e-mail: suska@muzeumprahy.cz.; telefon: 224815850, 724518255

Odborná porota složená z mistrů lidové umělecké výroby, pedagogů a dalších odborníků bude hodnotit každou kategorii žáků zvlášť a bude klást důraz především na řemeslné zpracování a dodržení tradiční techniky a barevnosti.

Vítězové soutěže dostanou volné vstupenky do muzea, které budou předány na slavnostním zahájení projektu Pražské hravé Velikonoce 7. 4. 2017 v 15. 00 hodin.

Vítězné kraslice budou vystaveny v Muzeu hlavního města Prahy v době od 7. 4. 2017 do 18. 4. 2017.

Overlay loader