Muzeum hlavního města Prahy

Zdobení vánočních perníčků

Zdobení vánočních perníčků

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
9. 12. 2016

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Délka trvání:
45 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura

Během adventního času jsme připravili celou řadu dílen a programů nejen pro školy. jedním z nich je naše beseda o historii perníku a vánočního pečiva.

Součástí dílny bude výklad a názorná ukázka pracovního postupu zdobení perníků, práce se zdobící polevou na perníčky. Každé díte si nazdobí pod vedením lektorky své perníčky a může si je odnést s sebou domů. 


Informace pro pedagogy

Program připravila a vede: Mgr. Milena Suská
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 24 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader