Muzeum hlavního města Prahy

Street art

Street art

Místo:
Hlavní budova muzea, přednáškový sál

Termín:
od 27. 9. 2017

Délka trvání:
od 17:30

Přednášky s projekcí pro veřejnost, studenty středních a vysokých škol s výtvarným zaměřením. Procházky po Praze po stopách graffiti. 

24. 1. 2018 - Polský mural art II.  Přednáška navazuje na prosincové setkání se Sashou Krolikovou, která se znovu ujme i druhého dílu věnovaného fenoménu polského muralismu. 
Zasvěcená kurátorka a novinářka Sasha Krolikova spolu s fotografkou Jitkou Kopejtkovou vás provedou prezentací polských reálií, které zasadí do širšího street artového kontextu ►FACEBOOK EVENT

28. 2. 2018 - PRO NEMOC ZRUŠENO Jan Miko – mezi graffiti a malbou. Jan Miko představí jak svoji tvorbu a práci, tak i vlastní pohled na street art i s přesahem získaným svými zahraničními cestami. Za zmínku zajisté stojí jeho projekt One Blood Project v Iráku, který objevuje a propojuje českou a zahraniční street culture. ► FACEBOOK EVENT 

28. 3. 2018 - Michal Škapa / Ode zdi ke zdi 

(------LINKA------)

Video ve spolupráci s Graffneck --- >

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Program vede: Jitka Kopejtková
Cena: 60 Kč, pro držitele průkazu ZTP, ZTP+P vstup volný.
Přednášky probíhají v přednáškovém sále v hlavní budově muzea. 

Overlay loader